a l'Ajuntament

L'informatiu d'ADA

 

Què fem ?

Constituïts com a grup polític municipal des del 2003, treballem per millorar la convivència a Abrera i per preservar tant el patrimoni cultural del municipi com l’espai natural en el que aquest s’esdevé, prenent com a marc de referència per les nostres accions els drets humans i els drets nacionals.

Sota aquestes premisses, sotmetem les nostres actuacions a la voluntat del poble d’Abrera, adoptant un sistema de treball democràtic.

La nostra acció política consisteix en fiscalitzar la feina del govern municipal, a l’hora que defensem el nostre programa electoral, mitjançant tots aquells instruments de que disposem tant als Plens Municipals (Precs, mocions, propostes de resolució, etc.) com al carrer.