a l'Ajuntament

L'informatiu d'ADA

Últimes notícies

Ple d'ordenances per al 2019

Dimarts es va celebrar el ple d'ordenances per al 2019. Des d'Alternativa d'Abrera seguint amb el que hem fet els darrers anys vam presentar una bateria de propostes encaminades a assolir l'objectiu aprovat el 2011 de tenir unes taxes i impostos amb tarifació social, avançar en l'assoliment d'un municipi sostenible que aposti per les energies renovables i ajudar les famílies i persones en risc d'exclusió social mitjançant una sèrie de bonificacions en taxes de serveis municipals com el Centre Aquàtic o la rebaixa de l'IBI.

 

Seguim treballant per fer d'Abrera un poble millor!

 

Detall Propostes Ple d'ordenances per al 2019

LA RÒTULA MARTORELL-ABRERA, UN PLA D’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT QUE TRINXA EL NOSTRE MUNICIPI

Alternativa d’Abrera ha presentat aquests darrers dies al·legacions al Pla Director Urbanístic d’Infraestructures (PDUI) de la Generalitat conegut com “La Ròtula Martorell-Abrera”, un projecte que converteix literalment el nostre municipi en el nus central de carreteres de Catalunya a costa, és clar, de trinxar el territori d’Abrera, malmetre el patrimoni natural local i hipotecar, en definitiva, el futur dels nostres infants.

 

Concretament, des d’Ad’A hem demanat, entre d’altres mesures, el soterrament de l’A2 al seu pas per Abrera així com l’eliminació del tram de C-55 que travessa el nostre municipi.

 

També hem demanat l’eliminació del tram de Cinturó Oest (el conegut com vial SEAT) projectat per Abrera que connectaria l’avinguda de Ca n’Amat amb la B-40. Tot i que algú podria estar disposat a acceptar en darrera instància el soterrament d’aquesta via, per Ad’A aquesta no és una solució admissible doncs la nova carretera passaria gairebé a tocar del barri de Ca n’Amat i per sobre del torrent Gran, un preu massa alt pel municipi. Cal recordar que Abrera ja va pagar suficient peatge en el seu moment assumint el pas tant de la C-55 com de la B-40 pel mig del poble sense rebre a canvi cap contraprestació.

 

No hem de fer més concessions. Per aquest motiu, el Ple municipal del mes de setembre, a proposta d’Alternativa d’Abrera, AEC i dels grups que conformen l’Equip de Govern, va aprovar per unanimitat dues mocions que rebutgen el PDUI de la Generalitat i en demanen la seva retirada i reformulació.

 

 

Moció Aprovació PDUI Rotula

Al.legacions ADA PDUI Abrera

RESUM PLE DE DATA 25-01-18 2017

Primer ple del 2018 i primeres propostes d’Alternativa d’Abrera dirigides, en primer lloc, a la reordenació de l’espai que es forma en la confluència de l’avinguda Generalitat amb el carrer Martorell, la sortida de la C-55 i la plaça Rafael Casanova. Creiem que és un espai conflictiu on es produeixen sovint incidents entre vehicles i vianants. Segons l’Equip de Govern, aquest espai serà objecte d’una actuació en breu.

 

Un altre tema que va ser objecte de les nostres preguntes i que genera certa preocupació ciutadana és l’entrada en funcionament de la B-40, la qual, segons l’Equip de Govern, no es preveu fins el 2019 i que requereix de certes actuacions per part del Ministerio de Fomento de cara a evitar el col·lapse de la via a la confluència amb el lateral de l’A2 i el carrer Salvador Seguí a Abrera.

 

També ens vam interessar per la instal·lació de les cartelleres informatives municipals de les quals podran fer ús associacions i entitats (i que haurien d’evitar els molestos cartells en parets i vidres de la via pública). Segons l’Equip de Govern està prevista la instal·lació de 40 unitats que substituiran a les antigues.

 

Finalment vam sol·licitar la publicació dels resultats pressupostaris i el superàvit municipal en l’Abrerainfo, una qüestió de transparència que creiem d’importància per la ciutadania i que ja va ser aprovada fa uns mesos via moció presentada pel nostre grup. L’Equip de Govern es va comprometre a publicar aquesta informació en el pròxim butlletí.

 

Al Ple, d’altra banda, es va debatre sobre d’altres qüestions com ara la proposta de la Regidoria de Salut de facilitar als malalts d’Alzheimer i d’altres demències una polsera codificada destinada a la seva identificació en cas que es perdessin pel municipi, una proposta a la qual Ad’A va donar suport. També vam donar suport a la proposta d’AeC de realitzar una auditoria dels espais del municipi que es puguin considerar insegurs o que donin sensació d’inseguretat des de la perspectiva de gènere. No obstant, aquesta proposta va ser rebutjada per l’Equip de Govern. Finalment, cal destacar també el suport del nostre grup a una proposta del grup de C’s la qual, entre d’altres mesures, rebutjava la pujada del preu del transport públic metropolità.

Prec Cruilla C55xMartorellxGeneralitat

Prec Cruilla CasanovasxMartorellxGeneralitat

Prec posada en funcionament B-40

Prec Publicacio comptes Abrerainfo

Prec Seguiment Cartelleres

RESUM PLE DE DATA 30-11-17

Passades les festes de Nadal cal fer cinc cèntims del que va ser el Ple dels
Pressupostos Municipals pel proper 2018 tot i que pròximament anirem informant
amb més detall d’aquests Pressupostos 2018 i del que implica el posicionament
d’Alternativa d’Abrera.


En la sessió plenària celebrada el 14 de desembre, la més important de l’any
segurament, des d’Alternativa d’Abrera vam destacar que els pressupostos municipals presentats per l’Equip de Govern estaven, per primer cop en molts anys, en la línia del que el nstre grup ha vingut proposant al Ple i defensant al nostre Programa Electoral, amb més despesa per habitant (destinada especialment a béns i serveis diversos), més inversió (destinada especialment a millores en via pública, parcs i jardins entre d’altres) i més subvencions (especialment per a joves, gent gran, famílies nombroses i monoparentals, entre d’altres).


En el seu discurs, el regidor Martín va enumerar les diferents propostes d’Alternativa d’Abrera recollides al Pressupost 2018 (resultat de les converses prèvies al Ple mantingudes amb l’Equip de Govern, un treball conjunt que agraïm des d’Alternativa d’Abrera) com ara:


- Subvencions per a famílies monoparentals.
- Ajuts al lloguer per a joves.
- Augment de les partides destinades a participació ciutadana.
- Construcció d’un espai d’esbarjo per a gossos.

Alhora, el regidor Martín va demanar de l’Equip de Govern el compromís per destinar
part de la partida d’estudis i assistència tècnica a l’elaboració de tres importants
estudis per al poble:


- Nou pavelló poliesportiu (o ampliació de l’actual).
- Residència per a gent gran de caràcter municipal.
- Nova comissaria de policia.

L’Equip de Govern es va mostrar finalment partidari d’incloure aquestes demandes en el Pressupost.
Per acabar, i malgrat certes mancances (com el fet que no s’arriba al 0,7% en matèria de cooperació i solidaritat) en Miguel Carrión, regidor portaveu d’Alternativa d’Abrera, va donar el vist-i-plau d’Alternativa d’Abrera al Pressupost 2018 tot demanant a l’Equip de Govern l’establiment dels mecanismes necessaris per assegurar

la participació del nostre grup en el seguiment i en la implementació d’aquests
pressupostos.

DISCURS PRESSUPOST 2018

Per primera vegada des de que Alternativa d’Abrera té representació en aquest Ajuntament, i d’això ja fa gairebé 15 anys, els Pressupostos Municipals presentats per l’Equip de Govern recullen moltes de les propostes que ha fet el nostre grup i projectes contemplats en el nostre programa electoral.

 

En primer lloc, compleixen, i això és important, amb les formes.

 

S’han realitzat una sèrie d’audiències públiques per escoltar les propostes dels veïns i veïnes d’Abrera respecte als pressupostos municipals. Podríem aquí entrar a valorar si el model d’audiència pública es l’idoni per fomentar la participació de la ciutadania una vegada vista la assistència a les mateixes, fins i tot, si el model d’audiència pública es pot considerar realment un procés participatiu (segons el nostre reglament de participació) i de si la participació en aquestes audiències es prou significativa o no. No obstant, el fet de que avui es porti a debat una partida de 150.000 € destinada a projectes veïnals (ja sigui a nivell personal o per part d’entitats o associacions) que s’hauran de prioritzar de forma participativa en el primer trimestre de l’any 2018 i, dit sigui de pas, la reforma del Reglament de Participació d’Abrera que a proposta del nostre grup s’haurà d’abordar properament, ens fan ser avui prudents amb la crítica. S’han fet passes en la línia que Alternativa d’Abrera proposa i això, de moment, ens serveix com a punt de partida. Només un apunt en aquest sentit: reafirmar-nos en la proposta de que cada barri d’Abrera ha de poder veure’s representat en els pressupostos municipals. Per l’Equip de Govern, segons ens ha informat, els projectes han de ser a nivell global del municipi. Per Ad’A entenem que deuria ser per barris i si més no, una formula mixta per intentar assegurar un mínim per cada barri.

 

De totes maneres l’important per a nosaltres (entès de manera positiva) és que es posi en marxa i al final del procés ja valorarem els pros i els contres que es puguin haver produït per actuar així en conseqüència.

 

També, a diferència d’altres anys, l’oposició ha estat escoltada. Almenys el nostre grup ha tingut l’oportunitat de conèixer els contingut dels pressupostos i de debatre en diferents reunions amb l’Equip de Govern diferents propostes que han estat, en part, assumides per l’Equip de Govern. Algunes d’aquestes propostes feia temps que les defensaven i avui poden ser una realitat, almenys, una realitat amb dotació pressupostària. Seria el cas de l’ajut al lloguer per a joves i per a famílies monoparentals, la zona d’esbarjo per a gossos (agility), la rehabilitació de l’Hotel d’Entitats, entre d’altres que anirem comentant.
Ja a nivell de contingut cal dir que aquests pressupostos també compleixen amb els mínims exigibles.


Com és habitual, el nostre grup ha fet un anàlisi en general, per capítols i per partides concretes. En aquest sentit, a nivell macro, tot puja amb algunes excepcions. En relació al pressupost 2017, el pressupost d’enguany puja un 20%.
Pugen els ingressos especialment via IBI i via impost de construccions, un sector que sembla que es desperta de nou a Abrera. També pugen els ingressos via taxes però tot plegat aquesta pujada de tres milions en total en la previsió dels ingressos caldria considerar-la més un fet extraordinari que no un signe de recuperació de la crisi, cal ser prudent.


El fet és que si pugen els ingressos pugen les despeses. En aquest sentit, com hem assenyalat, gairebé tot puja en l’apartat de despeses. A nivell general, puja la despesa per habitant, puja la inversió i l’esforç inversor (que es dobla) així com les subvencions i l’esforç subvencionador. Ara bé, també puja la càrrega impositiva per habitant amb la diferència que aquest any, a priori sobre el paper, si bé es paguen més impostos per habitant també es rebrà més per habitant (tot i la congelació per part del Govern i tot i que nosaltres hauríem apostat per baixar l’IBI en la mesura del possible com fa anys que demanem).


Per capítols, les pujades més significatives en percentatge les tenim en subvencions [puja un 64%] i en inversions [puja un 142 %] tot i que per quantitat de recursos i impacte en el global de la despesa cal destacar el capítol 1 (un 9,4%) i el de béns i serveis (8,8%). Per fer-nos una idea, si calculéssim l’IPC propi de l’Ajuntament, és a dir, el que costa mantenir la maquinària municipal funcionant, en relació amb l’últim any del que tenim dades, el 2016, veiem un augment de la despesa ordinària del 30%. En aquest punt podríem fer la crítica de que la despesa ordinària dels darrers 5 anys s’ha mogut entre els 10 i els 12 milions i que avui el que se’ns planteja és pujar la despesa ordinària (és a dir, sense comptar inversions) fins als 15’7 milions. Podríem creure doncs que això finalment no serà així, que vostès no gastaran aquests 15 milions o podríem creure que realment existeix voluntat de donar més serveis a la ciutadania i de reforçar l’estructura de l’Ajuntament.

 

Menció apart mereixen les inversions, que aquest any, entenem que degut als ingressos extraordinaris, pugen 1,4 milions d’euros [164 %] més que l’any passat fins a situar-se als nivells de 2014. D’aquest capítol, independent d’aquelles inversions que cal afrontar per qüestió de manteniment, volem destacar partides que fa anys que demanem i que en molts casos són demandes dels veïns i veïnes des de fa temps i que ara apareixen reflectides en el pressupost com les destinades a la remodelació del Carrer Ter a Ca n’Amat (que permetrà una nova entrada a Ca n’Amat sense passar pels polígons des del carrer Barcelona), la partida per adequar el castell de Voltrera i el seu entorn, l’espai d’esbarjo per gossos, les millores als locals socials dels barris o els 150.000 € del projecte participatiu, entre d’altres.
Tanmateix, no ens deixarem d’assenyalar les mancances d’aquest pressupost, que per sort, no són gaires però sí molt significatives.


En primer lloc, cal destacar la disminució de la partida d’ajuts a famílies en prop de 50.000 €, una qüestió que ha estat consultada pel nostre grup i que, segons la regidora encarregada, es deu, per un costat a una disminució de la demanda i per un altre, a una redistribució de la partida entre d’altres partides per serveis que han pujat com ara el Servei d’Atenció Domiciliaria o el Programa d’Atenció als Joves. En aquest sentit, acceptem i agraïm les explicacions de la regidora però no deixarem de demanar que es finalitzi el Diagnòstic Social d’Abrera i que s’elabori, de forma transversal, un Pla d’Ajuts a les Famílies.


En segon lloc, cal destacar l’absència de partides concretes per abordar tant el compromís plenari d’estudiar la construcció d’una nova comissaria de policia, més adequada que l’actual, com els estudis per ampliar o construir un nou pavelló esportiu i una residència per a gent gran municipal. Aquestes absències, però, segons compromís de l’Equip de Govern, es poden incloure en la partida general d’estudis i assistència tècnica que ha pujat aquest any considerablement.
Tampoc hem pogut aconseguir un compromís per subvencionar el transport als joves que es veuen obligats a estudiar lluny d’Abrera. Aquesta proposta però, esperem que pugui ser represa i estudiada amb motiu de l’elaboració de l’estudi i del Pla de Mobilitat que via moció va ser aprovat recentment per aquest plenari a proposta d’Alternativa d’Abrera.


Al respecte ja de les bases pressupostàries, val a dir que, un any més (i ja van deu o quinze...), se’ns diu que aquest any es redactarà una Ordenança General de Subvencions. Cal recordar que la forma en la que s’atorguen les subvencions en aquest Ajuntament no és la més adequada tot i ser legal. Cal establir criteris de subvenció transparents aplicables a totes les entitats i associacions per evitar possibles clientelismes i/o greuges comparatius. Esperem que aquest any sí.

I també respecte a les bases pressupostàries, cal incidir en el fet de que, des de fa molt de temps, el nostre Ajuntament es va comprometre a destinar un 0,7% del pressupost a cooperació i solidaritat i un 0,3% més, a proposta del nostre grup, a promocionar la cultura de la pau. Enguany, com des de fa anys, només destinarem un 0,21% (38.696 €). Seguim molt lluny de l’objectiu però esperem acabar l’any més a prop.


I ja per finalitzar l’anàlisi d’aquests pressupostos, incidirem en un tema que des d’Alternativa d’Abrera hem treballat bastant i que ens preocupa: l’incompliment de la regla de la despesa. Com és sabut, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria de 2012 obliga a les entitats locals a gastar cada any només un percentatge més del gastat l’any anterior. Enguany només podrem gastar un 2,4% més del gastat durant el 2017 i, a la llum de les dades de que disposem, si aquest pressupost s’executa en els termes en què avui se’ns presenta, incomplirem la Llei segur.


Aquest però no és un escenari desconegut doncs aquest Ajuntament ja ha incomplert en alguna ocasió tant la Llei de la Despesa com el seu propi Pla Econòmic Financer que es va haver d’elaborar amb motiu d’aquest incompliment. Nosaltres estem, en primer lloc, per donar als nostres veïns i veïnes els millors serveis possibles però sí que cal no menystenir aquest aspecte del pressupost. S’haurà d’anar controlant a mesura que s’executi el pressupost fins a quin punt estem fora d’aquest paràmetre i també dels possibles canvis normatius que a dia d’avui s’estan valorant al Congrés sobre l’aplicació de la regla de la despesa.


Per tot plegat, posant els encerts i les mancances d’aquest pressupost en una balança, el nostre grup no pot votar en contra.


Ara bé, tampoc podríem votar a favor si no s’assumeix avui el compromís per part de l’Equip de Govern d’incorporar els estudis que hem esmentat (Comissaria, Pavelló i Residència per a gent gran) en la partida d’estudis i assistència tècnica i si es compromet a treballar per millorar el que es destina a cooperació i a començar a treballar per disposar, d’una vegada, d’una Ordenança General de Subvencions.
Donar el vist i plau als pressupostos implicaria fer-los nostres i treballar per la seva execució. Implicaria una corresponsabilitat respecte a les propostes d’Alternativa d’Abrera incorporades en aquest pressuposts i per tant, seria necessària poder establir algun mecanisme de seguiment de la seva implementació més enllà del propi dret a la informació que tenim com a grup municipal.

RESUM PLE DE DATA 30-11-17 2017

Ple de transició als Pressupostos 2018, sense incorporació a l’ordre del dia de cap qüestió important per part de l’Equip de Govern i aprofitat pels diferents grups municipals per fer seguiment d’actuacions pendents de realitzar o per valorar d’altres ja realitzades.

 

En el cas d’Alternativa d’Abrera ens vam interessar pels detalls del procés participatiu que vol engegar el Govern amb motiu dels Pressupostos 2018 i vam aprofitar per sol·licitar que es destinin partides per cadascun dels barris d’Abrera.

 

A proposta d’alguns veïns, vam sol·licitar que s’incorpori als cartells de les obres municipals informació sobre el cost dels projectes, la data estimada de finalització de les obres o el total de recursos que destinen les diferents administracions que hi participen. Tot i que nosaltres disposem d’aquesta informació incorporar-la als cartells facilita que arribi a la ciutadania.

 

També a proposta d’alguns veïns vam sol·licitar a l’Equip de Govern la instal·lació d’un lavabo per donar servei als paradistes del mercat ambulant dels dimarts.

 

Vam demanar també que es convoqui amb urgència la Comissió d’Investigació del conflicte laboral que va haver al Centre Aquàtic Municipal ara fa un any i que ha deixat al descobert possibles dèficits de gestió molt importants per part de l’Ajuntament (comissió que s’hauria d’haver convocat ja fa sis mesos...).

 

Ens vam preocupar també pel procés de posada en funcionament de la nova Ordenança de Terrasses i Vetlladors, molt positiu segons l’Equip de Govern tot i certes incidències que s’han donat.

 

Alhora vam demanar informació sobre l’estat d’alguns jaciments arqueològics municipals doncs ara fa un any que vam denunciar l’abocament de terres a sobre del jaciment ibèric de l’Hostal del Pi. La resposta, extensa, ens va fer coneixedors de noves actuacions arqueològiques realitzades i previstes en indrets del municipi fins ara bastant oblidats com ara el Castell de Voltrera o l’Ermita de Sant Ermengol, cosa que celebrem.

 

Ja en l’apartat de mocions, com anècdota, Ad’A va sol·licitar la retirada de dues mocions de Ciutadans. La primera, que sí que es va retirar per ser replantejada, demanava, entre d’altres qüestions, l’enduriment del codi penal en matèria d’ocupació d’habitatges ficant en un mateix sac a les màfies que fan de l’ocupació un negoci lucratiu i a les persones que per circumstàncies de la vida es veuen obligades a ocupar un habitatge buit propietat d’una gran tenidor (com ara un banc) o fins i tot el seu propi habitatge. La segona, que no es va retirar, demanava la creació d’un sistema telemàtic de pagament d’impostos, un sistema que a Abrera ja existeix i que el gestiona la Diputació de Barcelona, motiu pel qual va ser votada en contra per la majoria de grups del consistori.

Cartells Informatius sobre Obres Municipals

Lavabos al Mercat Municipal

Pressupostos Participatius

Seguiment Comissió CAM

Seguint Jaciment Arqueologics

Seguiment Ordenança Terrasses

RESUM PLE DE DATA 05-10-17 2017

Ple de condemna i rebuig, amb un manifest, a les actuacions que els cossos de seguretat de l’Estat van portar a terme a Catalunya el dia 20 de setembre i, especialment, el dia 1 d’octubre, amb un record especial pels veïns i veïnes de Sant Esteve Sesrovires que les van patir.

 

Ja de tornada a l’àmbit polític municipal, el Ple va aprovar la dissolució definitiva de FIL (que es refunda en una empresa nova per assegurar la seva viabilitat).

 

També es van aprovar els comptes 2016 però amb el nostre vot negatiu (atès que no s’han utilitzat 4 milions d’euros del pressupost els quals passen a engrossir el romanent de tresoreria que ara és d’11,7 milions).

 

A l’apartat de mocions, el nostre grup va demanar l’elaboració d’un estudi de mobilitat i la redacció d’un Pla de Transport Públic atès que a dia d’avui existeixen moltes mancances en aquest servei. La moció va ser aprovada per unanimitat i es treballarà entre finals de 2017 i el 2018 de forma participada.

 

A l’apartat de precs, el nostre grup va demanar el següent:

- El redisseny del zig-zag del carrer Manresa

- La millora de l’arbrat de Can Morral.

- La millora de l’accés a Abrera per Les Mates aprofitant les obres que el Ministeri de Foment està portant a terme actualment a la zona.

- Informació sobre el centre logístic que s’està construint davant del Montserrat Centre.

- Situació del procés d’actualització de les ordenances fiscals.

- L’elaboració de l’Ordenança General de Subvencions (pendent de realització des de fa molts anys)

- Adopció de la neteja humida de la via pública, proposta que està en procés d’estudi.

- Explicacions de per què no s’ha modificat el pintat de les línies de la pista central de futbol sala del pavelló esportiu, les quals estan molt a prop d’una paret essent aquest un element perillós. Amb el recanvi del terra de cautxú efectuat a l’estiu l’Ajuntament podria haver aprofitat per desplaçar una mica les cistelles i pintar així les línies a més distància de la paret, una tasca que no han volgut realitzar tot i la demanda feta pels usuaris i usuàries així com les entitats.

 

El Ple va acabar amb el comiat del regidor d’AeC Iván Serrano, company a l’Ajuntament des de fa 12 anys. Li desitgem molta sort en la seva nova etapa!

L’ACCÉS A ABRERA DES DE LES MATES

L’ESTAT DE L’ARBRAT DEL PARC DE CAN MORRAL

L’ACTUACIÓ REALITZADA AL CARRER MANRESA

DIAGNÒSTIC SOCIAL D’ABRERA

CENTRE LOGÍSTIC DEL CARRER HOSTAL DEL PI

LA NETEJA HUMIDA DE LA VIA PÚBLICA

L’ACTUALITZACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS

LA REDACCIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS

PINTAT DE LES LÍNIES DELS DIFERENTS TERRENYS DE JOC AL PAVELLÓ MUNICIPAL

L’EXECUCIÓ DEL PAES

RELATIVA AL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ I INTERURBÀ A ABRERA

Alternatiu 21

RESUM PLE DE DATA 25-05-17 2017

Ple marcat per les negociacions prèvies al respecte dels diferents temes de l’ordre del dia (especialment la refundació de FIL), de les mocions presentades pels diferents grups municipals així com de les propostes d’ordenances presentades per l’Equip de Govern (civisme i ocupació de l’espai públic).

 

Sobre el punt relacionat amb la Fundació per a la Inserció Laboral de persones en risc d’exclusió (FIL), Alternativa d’Abrera es va posicionar a favor d’una refundació orientada a assegurar la continuïtat tant del projecte social com, especialment, dels llocs de treball. Tanmateix, vam denunciar al Ple la desídia mostrada pel diferents alcaldes i alcaldesses en mandats anteriors dels municipis (entre els quals es troba Abrera) que conformen el Patronat de la fundació FIL permetent que aquesta fundació es gestionés de forma pèssima.

 

En matèria de seguretat ciutadana i coincidint amb l’aprovació d’un acord de millora de les condicions laborals de la plantilla de la Policia Local, Alternativa va presentar al Ple una moció demanant el trasllat de la seva comissaria a un emplaçament digne i operatiu amb l’objectiu de millorar el servei que presten a la ciutadania. La moció va ser aprovada per unanimitat.

 

Alternativa d’Abrera també es va preocupar per recordar temes que l’Equip de Govern es va comprometre a portar a terme o a estudiar a finals de l’any passat, com ara l’ampliació del pavelló, els nous serveis al Casal d’Avis, l’arranjament de parcs infantils als barris de La Florida i El Rebato, el desplegament de les noves cartelleres municipals, la millora de l’accés al Camp de Futbol, la nova sortida del Barri de Ca n’Amat i un Pla d’Ajuts al Lloguer per Joves. També vam incidir en la necessitat de millorar l’estat del Gimnàs Municipal així com en la possibilitat d’incorporar l’aigua en el servei de neteja dels nostres carrers i millorar així la seva eficàcia. Podeu consultar i ampliar aquesta informació al nostre web www.ada.cat

 

Respecte a la proposta d’ordenança de civisme presentada per l’Equip de Govern, Alternativa d’Abrera es va mostrar crítica amb el que hem considerat un excés de voluntat prohibitiva. No obstant, la possibilitat de negociar i consensuar certs punts conflictius de l’ordenança (fet que agraïm) ens va portar finalment a abstenir-nos tot i la distància ideològica inicial mostrada entre l’Equip de Govern i nosaltres (una postura que cal llegir de forma positiva).

 

I sobre l’altre ordenança portada al Ple per l’Equip de Govern, en aquest cas la d’ocupació de l’espai públic per, entre altres, les terrasses dels bars, Alternativa d’Abrera va votar a favor de la mateixa tot i ser conscients que fins que no sigui posada en funcionament no es sabrà l’eficàcia de la mateixa. És per aquest fet que el nostre vot positiu va lligat al compromís de demanar que es faci un seguiment durant un temps raonable i poder fer una valoració d’aquells aspectes que es considerin millorables. Tot i així, feia molts anys que des d’Alternativa d’Abrera demanaven l’aprovació d’una normativa que esperem esdevingui una eina pel comerç local.

 

Del Ple també cal destacar el trasllat durant almenys un any de la seu de Serveis Socials a la nova Escola Bressol de Sant Hilari, una instal·lació que de moment no acull cap infant i per la qual encara no s’ha definit oficialment un ús alternatiu. Des d’Alternativa d’Abrera vam criticar les formes en les que l’Equip de Govern està gestionant aquest equipament.

 

RELATIU A L’ARRANJAMENT DELS PARCS INFANTILS DEL REBATO I LA FLORIDA

RELATIU AL DESPLEGAMENT DE CARTELLERES INFORMATIVES

RELATIU A L’ESTAT DEL GIMNÀS MUNICIPAL

RELATIU A L’AMPLIACIÓ DEL PAVELLÓ MUNICIPAL

RELATIU A LA NETEJA HUMIDA DE LA VIA PÚBLICA

RELATIU AL NOU CARRER D’ENTRADA A CA N’AMAT

RELATIU AL NOU ACCÉS AL CAMP DE FUTBOL

RELATIU A L’ESTUDI PER IMPLANTAR NOUS SERVEIS AL CASAL D’AVIS

RELATIU AL PLA D’AJUTS AL LLOGUER PER A JOVES

RELATIU A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L’HOTEL D’ENTITATS

RESPOSTA PROPOSTES I SUGGERIM ENTS ALS PRESSUPOSTOS 2017

Benvolguts:

 

Com ja sabeu, durant el mes d'octubre passat es van realitzar un seguit de reunions pels diferents barris del municipi, per tal de coneixer les propostes i/o suggeriments dels verns i ve"ines d'Abrera per a l'elaboraci6 dels pressupostos 2017.

 

Us donem trasllat de la resposta ales vostres peticions presentades per correu electronic a l'Ajuntament pels pressupostos municipals 2017.

 

Han estat estimades:

 

1. Augment considerable i suficient de la partida destinada al Pacte Local per l'Ocupaci6 orientat a assumir, entre d'altres , les sequents tasques : Elaboraci6 de Plans Ocupacionals municipals, de Formaci6 de Treballadors en atur i de Desenvolupament i Dinamitzaci6 Comercial i Urbanistica, realment ambiciosos .

 

2. Increment substancial de les partides destinades a ajuts a families en el context d'un Pia d'Ajut a les Families a elaborar que inclogui aspectes com:

 

a. Augment dels ajuts per aliments.

b. Cobertura de totes les necessitats de beques de menjadors escolars

c. Manteniment del complement municipal a la subvenci6 de la Generalitat a l'Escola Bressol municipal.

d. Creaci6 i dotaci6 suficient d'una partida concreta destinada a pal' liar la pobresa enerqetica,

 

3. Estudi per implantar nous serveis al Casal d'Avis.

 

4. Creacio i dotacio suficient d'una partida destinada a t'elaboracio i implementacio d'un Pia de Preservacio del Patrimoni Documental d'Abrera que inclogui aspectes com ara: Recopllacio. preservacio i gestio del fons documental local. Estudi per ubicar I'espai fisic que necessita l'Arxiu d'Abrera per adequar-se a L1ei en un equipament cultural municipal.

 

5. Creacio i dotacio suficient d'una partida destinada a l'elaboracto i implernentacio d'un Pia de Preservaclo del Patrimoni Arqueolocic d'Abrera.

 

6. Arnpliacio de la partida de manteniment d'edificis de cultura orientada a una rehabilitacio integral de I'Hotel d'Entitats (cltmatitzacio, humitats, etc).

 

7. Dotacio d'una partida orientada a subvencionar l'acces a activitats culturals com el setembre musical 0 el teatre, per fomentar aixi la participaci6 del col·lectiu jove en aquests esdeveniments

 

8. Creacio i dotacio d'una partida pressupostaria destinada a dinamitzar el Casal de Joves.

 

9. Augment de les mesures de desratitzacio en zones que ho necessitin.

 

10. Creacio i dotacio d'una partida de reserva suficient per aplicar mesures extraordinaries de desinsectacio, especialment en zones proxirnes a torrents, rieres, zones boscoses 0 pares com ara el pare de la tortuga a Carpes.

 

11.Installaclo d'elements per practicar I'skate a Santa Maria de Vilalba. (Aquesta peticio ja ha estat demanada per l'Associacio de Veins)

 

12. Creacio i dotacio d'una partida orientada al Projecte Educatiu de Ciutat.

 

13. Creacio d'espais informatius per a entitats i associacions.

 

14. Desplegament dels nous plafons informatius, especialment a barris periterics, i creacio de nous espais informatius on tinguin acces per a entitats i associacions.

 

15. Neteja i desbrossament de les zones verdes ide les parcelles de propietat municipal que ho necessitin.

 

16. Millora del sistema de recollida de restes de poda, especialment a barris com Les Carpes, Can Vilalba 0 Ca n'Amat.

 

17. Desbrossat de certs espais com ara pares i augment de I'enllumenat en zones actualment massa fosques.

 

18. Eliminar, gradualment, totes les barreres arquitectoniques del municipi.

 

19. lmplementacio de sistemes alternatius perc efectius de reduccio de velocitat.

 

20. Dotacio suficient de la partida destinada a senyalitzacio viaria i informativa, molt deteriorada 0 insuficient especialment a barris allunyats.

 

21. Reparaci6 i posada en funcionament de la parada del Bus Urba (S1. Miquel i Can Torres)

 

22. Senyalitzaci6 de I'entrada amb el doble sentit de circulaci6 0 transit (S1. Miquel i Can Torres)

 

23. Adequaci6 del parc infantil i la zona esportiva (S1. Miquel i Can Torres

 

24. Instal·laci6 d'una nova cartellera d'informaci6 municipal (S1. Miquel i Can Torres)

 

25. Repintat dels passos de vianants (Sant Hilari)

 

26. Instal·laci6 de mes papereres , especialment al pare de Sant Hilari.

 

27. Instal·laci6 d'un cartellera d'informaci6 ciutadana (Sant Hilari)

 

28. Arranjament dels pares infantils (Rebato)

 

29. Arranjament dels pares infantils (com el del carrer de la Florida)

 

30. Estudi per la millora dels accessos (senyalitzaci6, il·luminaci6, tracat als barris de Vilalba)

 

31. Millora de la senyalitzaci6 vial i informativa (Barris de Vilalba)·

 

32. Adequaci6 dels pares infantils: neteja, desbrossament (Barris de Vilalba)

 

33. Neteja i arranjament de passos ve"inals com el deIs carrers Sant L1uis i Sant Joaqu im a Can Vilalba.

 

34. Redacci6 d'un conveni per tal que I'Ajuntament d'Abrera faciliti a la Generalitat, en cas de que sigui necessari , els recursos economics per a la construcci6 d'un edifici d'aules annex a I'actual edifici de I'IES Voltrera que solucioni les mancances actuals de I'equipament a canvi de, per exemple, terrenys propietat de la Generalitat al nucli urba d'Abrera.

 

35. Augment considerable de la partida pressupostaria destinada a Participaci6 Ciutadana orientada: Elaboraci6 dels Pressupostos Municipals participatius per tal que contempli, entre d'altres, partides concretes per a cada barri destinades a projectes veinals.

 

Propostes pendents de la realitzaci6 d'un estudi 0 valoraci6 tecnica:

 

1. Bonificaci6 de la taxa d'obertura d'un cornerc, passant del 50% actual al 75%.

 

2. Creaci6 d'una partida dotada amb 60.000€ destinada a l'elaboraci6 d'un Pia d'Ajuts al Lloquer per a Joves.

 

3. Dotaci6 d'una partida orientada a subvencionar I'acces al CAM, en horari reduit i de poca atluencia.

 

4. Estudi per la rehabilitaci6 del pavell6 municipal.

 

5. Canvi 0 reparaci6 del marcador electronic del Pavell6 Esportiu municipal

 

6. Creaci6 d'itineraris de trekking i running.

 

7. Nou acces al parquinq del Camp de Futbol municipal.

 

8. Ampliaci6 del nombre de vestidors del Camp de Futbol.

 

9. Instal·laci6 d'un sistema d'alarma on sigui necessari al Camp de futbol.

 

10. Augment de la partida destinada a la implementaci6 del Pia d'Acci6 d'Energia Sostenible (PAES)

 

11. Elaboraci6 d'un estudi per a la construcci6 0 trasllat a un nou ernplacarnent d'una nova comissaria de policia local, rnes accessible i funcional.

 

12. Augment considerable de les partides destinades a manteniment, reparaci6 i neteja de carrers, especialment a barris allunyats en el context d'un nou Pia de Manteniment de la Via Urbana d'Abrera .

 

13. Reordenaci6 del carrer Martorell, entre el carrer Terrassa i el passatge Manresa.

 

14. Rehabilitaci6 de la Placa de la Constituci6.

 

15. Arranjament d'un espai al Casal Social de Can Vilalba per ubicar les oficines de l'associaci6.

 

16. Construcci6 d'un nou carrer d'acces i sortida del barri de Ca n'Amat que connecti el carrer Sant Jordi I Montseny amb la nova prolongaci6 del carrer Ter.

 

17. Dotaci6 d'una partida per ala dignificaci6 de I'espai de la Font dels Peixos.

 

18. Subvencions orientades al compliment de les obligacions en materia de taxes i impostos de col·lectius en risc d'exclusi6 (lBI per a families monoparentals, Impost de Transmissions, taxa d'aigua, acces a instal·lacions 0 actes municipals, etc)

 

19. Actualitzaci6, en un 50% de I'actual bonificaci6 a I'IBI per a families nombroses.

 

Propostes a valorar :

 

1. Creaci6 i dotaci6 d'una partida destinada a elaborar un Pia de Desenvolupament Turistic d'Abrera .

 

2. Estudi de viabilitat d'una residencia geriatrica municipal.

 

3. Dotaci6 d'una partida destinada a la redacci6 d'un estudi per a la rehabilitaci6 de la masia de Sant Hilari i el seu us com a equipament cultural.

 

4. Modificaci6 de les Bases d'Execuci6 del Pressupost de cara a contemplar la possibilitat de dotar partides al capitol VII destinades a adqulrir bens inventariables per part de les entitats i associacions municipals .

 

5. Dotaci6 suficient a la Biblioteca de recursos personals, materials i economics per tal que pugui ampliar el seu horari, especialment en epoca d'exarnens. Ampliaci6 del fons documental. Millora de I'actual sistema de climatitzaci6.

 

6. Dotaci6 d'una partida amb 50.000 € destinada a ajuts directes per al pagament del lIoguer de I'habitatge per a joves d'edat compresa entre els 18 i els 35 anys que tenen el seu domicili habitual a Abrera :100 €/mes per pagar el lIoguer fins un maxim de 1.200 €. Import integre de la primera mensualitat amb un limit de 600 €. Pagament de l'lmpost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurfdics Documentats, fins a un import maxim de 150 euros. -

 

7. Dotaci6 d'una partida amb 10.000 € destinada a subvencions per incentivar l'aportaci6 d'habitatges a la Borsa de Lloquer Municipal (que hauria de crear-se): Subvenci6 de la quantitat equivalent al 50% de l'lmpost sobre Bens Immobles de I'habitatge sempre que aquest estigui adscrit al servei de Borsa de l.loquer Municipal, corresponent a I'any 2017 en que s'ha formalitzat el contracte de Iloguer, i fins a una quantitat maxima de 300 euros € per habitatge.

 

8. Estudi per la construcci6 d'unes noyes piscines d'estiu.

 

9. Construcci6 d'una pista de Voley - Platja ales pistes de tenis municipals .

 

10. Extensi6 de la subvenci6 per a llibres de text als alumnes de Batxillerat.

 

11. Dotaci6 d'una partida suficient per portar a terme una auditoria de gesti6 i una valoraci6 dels lIocs de treball que es pugui dur a terme a l'Ajuntament d'Abrera i que la lIei 0 permeti.

 

12. Dotaci6 d'una partida destinada a la construcci6 d'un agility municipal.

 

13. Dotaci6 d'una partida destinada a la construcci6 d'una nova zona de picnic als voltants de la masia de Can Morral.

 

14. Instal·laci6 de carneres de seguretat pel control del transit als accessos als barris.

 

15. Estudi de viabilitat per l'ampliaci6 de I'edifici de l'Ajuntament.

 

16. Augment de la partida destinada a reparaci6, manteniment i conservaci6 de clavegueram orientat a, entre d'altres, l'elaboraci6 d'una estrateqia eficac de manteniment d'elements sovint en mal estat com ara: Embomals. EDAR (torrent Gran 0 Sant Miquel, entre d'altres)

 

20. Instal·laci6 subsiciaria, si fos necessari, de la vorera faltant del carrer L1uis Companys.

 

21. Creaci6 i dotaci6 suficient d'una partida destinada a potenciar l'Oficina Municipal de I'Habitatge.

 

22. Adequaci6 de la casa al costat de la pista poliesportiva com espai per a reuni6 dels velns i veines (Sant Miquel i Can Torres)

 

23. Ampliaci6 (si es tecnicament possible) de la vorera del pas soterrat del Rebato.

 

24. Instal·laci6 d'elements de seguretat en corbes perilloses (com I'anomenada "del chocolate" al barri de Can Vilalba)

 

25. Rehabilitaci6 de la caseta situada al carrer Goya del barri de Les Carpes.

 

26. Climatitzaci6 dels espais del Casal de Can Vilalba que actualment no ho estiguin.

 

27. Reparaci6 d'entrades d'aigua i moviment de bigues al sostre del Casal de Can Vilalba.

 

28. Arranjament del pis superior del Casal de Can Vilalba.

 

29. Dotaci6 pressupostaria per assessorament legal graturt en questions relacionades amb desnonaments (hipotecaries , IIoguers, etc).

 

30. Subvenci6 del transport per a estudiants de cicles superiors i universitaris en funci6 de les necessitats i la disponibilitat de recursos economics .

 

31. Creaci6 de l'Oficina del Voluntariat.

 

Us agra"im les vostres aportacions i us animo a continuar participant i treballant pel nostre municipi.

RESUM DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 30/03/17

Ple marcat per dies de negociació prèvia entre grups municipals el que va permetre portar de forma conjunta al plenari diverses mocions com ara la moció de rebuig a diverses infraestructures viàries (projecte de variant de la C-55 pel riu, tram de la C-55 pel mig d’Abrera, projecte de ronda oest o vial SEAT per Ca n’Amat, etc.), impulsada per Alternativa d’Abrera i presentada conjuntament amb l’Equip de Govern, una important moció que va ser aprovada per àmplia majoria (amb l’única abstenció del PP) i que suposa una postura de poble davant de la Generalitat.

 

Una altra moció, també impulsada per Ad’A i presentada conjuntament amb l’Equip de Govern, feia referència a la creació d’un mecanisme per part de l’Ajuntament de cara a facilitar als contribuents la devolució de plusvàlues tributades sense augment del valor de l’habitatge, una situació que ha estat declarada nul·la pel Tribunal Constitucional.

 

Ja a l’apartat de precs, des d’Alternativa d’Abrera ens vam interessar per:

 

- Les obres de la residència Canigó. - El centre logístic que es vol instal·lar al davant del Montserrat Centre.

- La possible instal·lació d’una pista de volei-platja (sol·licitada per nosaltres l’any passat).

 

També vam demanar:

- L’arranjament del paviment del carrer Hostal del Pi (enfonsat i deteriorat).

- L’arranjament dels arbres del carrer Pere Vallès (que estan aixecant la vorera).

- El restabliment del Premi Local d’Investigació.

- La creació de l’Arxiu de la Memòria Popular d’Abrera.

 

Finalment, vam sol·licitar la convocatòria immediata de la Comissió d’Investigació que ha de valorar la gestió que s’ha fet del Centre Aquàtic on, recordem-ho, l’any passat va esclatar un conflicte laboral important que va afectar molt seriosament a treballadors dels serveis de socorrisme i neteja. Abrera en Comú va presentar també una moció sobre aquest tema.

 

Com a punt important de l’ordre del dia cal destacar la presentació per part de l’Equip de Govern de les dades referents a la liquidació del pressupost 2016, un pressupost que, com sempre, s’ha acabat executant només al 76 % i que ha generat un superàvit d’1,2 milions d’euros, superàvit que fa augmentar la guardiola de l’Ajuntament fins els gairebé 12 milions d’euros.Com sempre, Alternativa d’Abrera va denunciar la inadequada gestió que fa l’Equip de Govern d’aquest romanent i les partides i projectes que no s’han executat, el total dels quals ascendeix a més de 3 milions d’euros.

 

I ja per acabar aquest resum, cal destacar l’acte reivindicatiu que va realitzar al Ple la plantilla de la Policia Local d’Abrera. Un representant sindical va exposar, en el torn de paraula del públic, les condicions de treball de la nostra Policia Local, les quals, per Alternativa d’Abrera, és imprescindible millorar.

 

 

PREC arbres carrer Pere Valles

PREC comissio especial CAM

MOCIO organització de les infraestructures viàries que passen per Abrera(CIU-ESQUERRA-PSC-ADA)

PREC Arxiu de la Memoria d'Abrera

MOCIO sentencia plusvalua modificada

PREC enfonsaments a l'hostal del Pi

PREC arbres carrer Pere Valles

PREC recuperacio del premi d'investigacio local

PREC plataforma logistica Invesco

PREC ampliacio residencia Canigo amb resposta

RESUM DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 26/01/17

Des d’Alternativa d’Abrera hem començat el 2017 presentant al Ple tota una sèrie de mocions, precs i preguntes sobre temes com ara la salut, la participació, la transparència o la cohesió territorial.

 

La primera de les nostres mocions demanava a l’Equip de Govern la publicació a l’Abrerainfo i a la web municipal de les dades del resultat pressupostari i l’estat del romanent de tresoreria de l’Ajuntament, de forma similar a com es fa amb els pressupostos. Amb la seva aprovació es millora en transparència i en qualitat informativa.

 

La segona de les nostres mocions demanava la revisió del Reglament de Participació Ciutadana atès que amb les noves tecnologies de la informació (xarxes socials, etc) la forma que tenim de relacionar-nos entre tots i amb l’administració ha canviat. Després de l’aprovació esperem que el procés participat de revisió s’iniciï properament.

 

Una altra moció d’Alternativa d’Abrera, presentada de forma conjunta amb Abrera en Comú (i que també va ser aprovada) tractava el col·lapse del servei d’urgències de l’Hospital de Martorell aquestes darreres setmanes. En la moció demanàvem, tan a la Generalitat com al Patronat que dirigeix l’hospital, millores urgents d’inversió i de reversió de retallades, de cara a garantir un servei sanitari de qualitat al nostre entorn.

 

Tanmateix, la moció de rebuig al projecte de variant de la carretera C-55, presentada també de forma conjunta per AdA i Abrera en Comú, es va retirar per presentar-la al proper Ple.

 

Com a precs, Alternativa d’Abrera es va interessar pels problemes derivats de la venda d’entrades a la festa de cap d’any (que segons l’Equip de Govern es mirarà de millorar) i sobre la possibilitat de variar l’orientació dels aparcaments del carrer Garcia Lorca per millorar la seguretat dels infants que fan ús de l’Escola Bressol municipal a l’hora de baixar del cotxe (però no podrà ser perquè, segons se’ns ha informat, els serveis tècnics han valorat la proposta i consideren que no hi ha espai suficient per dur-la a terme).

 

Per finalitzar, com a prec oral, ens vam interessar per la pintura que s’està fent servir en el repintat dels passos de zebra, la qual, segons alguns veïns i veïnes, rellisca. L’Equip de Govern es va comprometre a fer les comprovacions oportunes.

 

De la resta de mocions del Ple cal destacar les presentades per l’associació d’afectats pel virus de la pòlio, la presentada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca al respecte de l’abusiu índex IRPH i la presentada per la Plataforma Anem a Mil, que demanda un salari d’almenys mil euros per tots els treballadors i treballadores.També cal destacar les mocions sobre els serveis als polígons d’Abrera i sobre hipoteques i clàusules sòl presentades per Abrera en Comú. Des d’Alternativa d’Abrera vam donar suport a totes elles.

 

Respecte a l’ordre del dia del Ple cal destacar l’adhesió de l’Ajuntament d’Abrera a la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat.

 

MOCIO Abrera Info - Web Municipal

MOCIO Reglament Participacio Ciudadana

MOCIO COL·LAPSE DEL SERVEI D’URGÈNCIES DE L’HOSPITAL DE MARTORELL

PREC Aparcaemnt Escola Bresol

PREC Entrades Cap D'Any

PREC Pintura dels Passos de Zebra

RESUM DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 24/11/16

Ple de caràcter marcadament econòmic el d’aquest mes de novembre.

 

Per un costat, a la proposta continuista i poc treballada de l’Equip de Govern consistent en congelar taxes i impostos per aquest 2017, Alternativa d’Abrera va contraposar un seguit de propostes fonamentades en la idea d’ajustar els tributs municipals a la realitat de cada família mitjançant la tarificació de les taxes (tenint en compte l’edat, la composició i renda familiar, la situació laboral, l’emprenedoria, etc) i l’elaboració d’un sistema complementari de subvencions destinats als veïns i veïnes d’Abrera (subvencions al lloguer per a joves, al transport pels estudiants, etc). Cap de les nostres propostes va ser acceptada...

 

Per un altre costat, l’Equip de Govern va presentar al Ple una proposta de Pressupostos 2017 molt allunyada de la realitat de les finances locals sotmeses a un Pla Econòmic Financer des de 2015 que limita la despesa. Dels 15 milions d’euros de despesa proposats per l’Equip de Govern resulta que com a màxim només es poden gastar 12 i escaig. Així doncs: engany a la ciutadania o desafiament a la llei d’estabilitat pressupostària? Com que no ho van deixar clar des de l’Equip de Govern, en no ser acceptada la nostra proposta de retirada del pressupost vam haver de votar en contra.

 

Ja al darrer punt de l’ordre del dia, el Ple, agraint els serveis prestats, va acomiadar a dues regidores del PSC, Guadalupe Marcos (després de 9 anys) i Davinia Mejias (Després d’un any i mig).

 

En l’apartat de control al Govern, Alternativa d’Abrera es va interessar per dos projectes en marxa: El Projecte Educatiu d’Abrera i el Pla de Cultura. Tot i que el contingut dels plans va en la línia del nostre Programa Electoral, la metodologia plantejada no ens ha convençut atès que es veta d’inici la participació dels partits polítics (per voluntat de la regidoria d’Acció Cultural doncs provoquem “interferències” i som un perill per a la “llibertat”). Deu ser que no se’ns considera ciutadania... També ens vam interessar de nou per la negativa de la Regidoria de Cultura a celebrar una Segona Festa Major lligada a la cultura, la tradició i la gastronomia. Això sí, segones festes d’estiu i festes del porró sí que es poden fer (atès que la idea no és d’Alternativa d’Abrera).

 

I com a colofó a una nit de despropòsits, vam haver d’escoltar a l’alcalde justificar la decisió d’abocar terres al jaciment ibèric de l’Hostal del Pi, una zona protegida per normativa urbanística local (el Pla Especial de Protecció del Torrent Gran).

 

Ja a l’apartat de mocions, el Ple va adoptar, a proposta d’Abrera en Comú, el compromís d’establir mecanismes de control per aquelles empreses que mantinguin contactes amb paradisos fiscals.

 

PREC Abocaments Jaciments

PREC Pla Cultura

PREC Segona Festa Estiu

PREC Projecte Educatiu Abrera

RESUM DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 29/09/16

Ple marcat per la moció conjunta d’Alternativa d’Abrera i d’Abrera en Comú en defensa dels treballadors i treballadores del servei de socorrisme del Centre Aquàtic que han estat acomiadats recentment (després de portar més de 6 mesos sense cobrar) perquè una vegada ha fet fallida l’empresa encarregada fins ara del servei, la nova convocatòria per cobrir el servei (i subrogar a la plantilla) ha quedat deserta. Però, per què ha quedat deserta? Doncs perquè aquests treballadors i treballadores arrosseguen un deute que cap empresa ha volgut assumir, així com tampoc l’Equip de Govern (PSC-ERC-CiU), tot i esser l’Ajuntament el responsable del servei. Tampoc l’Equip de Govern ha volgut buscar la fórmula legal que evités deixar aquests treballadors i treballadores al carrer, simplement, ha decidit recuperar el servei amb nous socorristes, una estratègia que recorda a la portada a terme ara fa uns anys amb els treballadors i treballadores de l’Escola Bressol Món Petit. Caldrà veure si, com llavors, l’Ajuntament haurà d’acabar indemnitzant igualment als acomiadats, un diners que, recordem-ho, surten de la butxaca de tots els veïns i veïnes.

 

La moció va ser rebutjada pels 9 vots contraris del l’equip de govern (PSC - ERC- CiU), davant els 8 vots favorables de Ad’A, AEC, C’s i PP.

 

Apart d’aquesta moció, Alternativa d’Abrera va tornar a demanar, amb motiu de la pròxima revisió de les Ordenances Fiscals, una baixada gradual del 5% a l’IBI i l’augment de la bonificació a les famílies nombroses així com la creació d’un sistema de subvencions per ajudar a les famílies d’Abrera a pagar taxes i impostos. També vam començar a demanar algunes actuacions a incloure als propers pressupostos, com ara la creació de plans d’ocupació realment ambiciosos, l’ampliació del pavelló, l’estudi d’una nova residència geriàtrica o l’habilitació del pàrquing del camp de futbol municipal, entre altres. També vam demanar la convocatòria urgent del Consell Escolar municipal per parlar, entre d’altres temes, de la saturació a l’IES Voltrera.

 

Alhora, vam tornar a criticar que s’acabi l’any amb un superàvit de 2,8 milions i que la guardiola de l’Ajuntament (que supera ja els 12 milions d’euros) hagi crescut tant a base d’incompliments pressupostaris (on és el nou camp de futbol, el nou edifici de serveis socials, els plans de manteniment als barris, etc, etc.).

 

De la resta del Ple cal destacar el posicionament de l’Ajuntament en contra del tractat de lliure comerç amb EUA (TTIP) i en contra del sorolls provocats per la C-55 i l’A2 i el compromís del govern municipal per avançar cap a una forma d’elaborar els Pressupostos Municipals més participativa.

 

 

PREC Consell Escolar

PREC Pressupostos 2017

PREC tarificacio i subvencions a OOFF

moció gestió directa socorrisme

RESUM DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 26/05/16

Ple farcit de mocions el d’aquest mes de maig i amb dos únics punts a l’ordre del dia proposats pel govern: contractació d’urgència de les places d’enginyer i de tècnic de salut i licitació del contracte de serveis de neteja als equipaments municipals.

 

La primera moció presentada per Ad’A feia referència a la creació, de forma participada, d’una segona Festa Major d’Abrera (de primavera o hivern) com a complement de la Festa Major de juny i orientada a dinamitzar tant la cultura com l’economia del municipi. Tot i que la vam defensar aferrissadament i va rebre el suport de la resta de grups de l’oposició, l’Equip de Govern (PSC, ERC, CIU) va votar en contra sense cap argument imposant així la seva majoria.

 

La segona moció, presentada de forma conjunta entre Ad’A i Abrera en Comú (AeC), feia referència al rebuig a la implantació d’una Central Integral de Mercaderies (CIM) a Abrera. La moció, a la que es va afegir a darrera hora l’Equip de Govern, es va aprovar per àmplia majoria. Atesa la importància del tema hem penjat informació complementària.

 

Amb AeC també vam presentar dues mocions més. La primera referent al conflicte laboral al Centre Aquàtic demanant un estudi al respecte de la responsabilitat solidària de l’Ajuntament en el deute salarial que arrosseguen els treballadors de socorrisme i neteja i demanant, alhora, la creació d’una comissió d’investigació per aclarir possibles irregularitats en la gestió d’aquests serveis externalitzats. La moció va ser aprovada i en dues setmanes s’haurà d’implementar. La tercera moció presentada amb AeC feia referència al rebuig al tancament de línies de P3 a la comarca (una d’elles a Abrera, a l’escola Platon Sartí), una moció que, sorprenentment, va ser rebutjada amb els vots en contra de l’Equip de Govern.

 

Respecte als acords de modificació de la plantilla, cal assenyalar que fins ara es contractaven directament els serveis d’una empresa d’enginyeria en comptes d’incorporar un enginyer qüestió aquesta que Ad’A havia defensat i que finalment ara s’ha fet. Respecte a la plaça de tècnic de salut s’aposta per dotar de més dedicació la plaça lo qual ens sembla raonable tot i que potser s’hauria d’haver fet abans. Vam votar a favor.

 

Respecte al nou contracte de neteja als equipaments municipals, Ad’A es va manifestar a favor d’estudiar la recuperació d’un servei ara externalitzat, una recomanació que s’està fent des de, per exemple, la Diputació de Barcelona. Ens vam abstenir.

 

A l’apartat de precs i preguntes, ens vam interessar per les actuacions en matèria de control de mosquits a Abrera; pels sorolls i la pudor que afecten el barri de Les Carpes; pels camions que no poden girar a la rotonda de l’Avinguda Generalitat (a la cruïlla amb el carrer Manresa); per l’absència d’una normativa clara d’ocupació de l’espai públic (un tema que afecta especialment a les terrasses dels bars) així com per la creació d’una pista de voley-platja a la pista de tenis municipal, entre d’altres.

 

 

PREC ACTUACIONS CONTRA MOSQUITS

PREC CAMIONS QUE NO PODEN GIRAR

PREC IMPACTE SORROLLS A2 EN LES CARPES

PREC OCUPACIO ESPAI PUBLIC

PREC PISTA VOLEY PLATJA

PREC TALUS FUSTA AVDA. GENERALITAT

PREC SORROLLS I PUDORS A LES CARPES

NOTA DE PREMSA: ABRERA EN COMÚ I ALTERNATIVA D'ABRERA DAVANT EL CONFLICTE LABORAL AL CENTRE AQUÁTIC MUNICIPAL I LA POSICIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

Els i les treballadores de les empreses subcontractades que presten els serveis de socorrisme i neteja al CAM estan denunciant la situació d’impagaments salarials que pateixen i que des de l’inici de la concessió els sous es paguen amb retard.

 

A dia d’avui el servei de socorrisme ja està adjudicat a una altra empresa i el de neteja està en procés de licitació. Però el personal es pregunta qui assumirà els salaris que els deuen. El govern no pot escudar-se en que s’ha pagat a temps a les empreses perquè no poden obviar que la legislació laboral determina que existeix una responsabilitat solidària de l’Ajuntament com a empresari principal vers el personal de les empreses subcontractades en cas d’impagaments salarials.

 

Recordem al govern municipal que és legítim que els i les treballadores denunciïn la situació en la que es troben i que la solució no vindrà per pressionar-los ni per coartar la seva llibertat d’expressió.

 

A més a més del conflicte laboral, el col·lectiu de treballadors i treballadores també assenyalen deficiències greus en la prestació d’aquests serveis per part de les subcontractes com personal sense contracte de feina, sense permís de treball, sense titulació per exercir funcions de socorrista… Són sospites molt greus davant les que Alternativa d’Abrera i Abrera en Comú exigim al govern municipal transparència absoluta perquè és obligació de tots i totes contribuir a esclarir com s’han prestat realment aquests serveis i quin ha estat el control efectiu municipal sobre la seva gestió.

 

Des de tots dos grups municipals no ens conformarem amb declaracions tranquil·litzadores del govern en mitjans de comunicació sinó que reclamem que se’ns faciliti immediatament la informació i documentació que hem sol·licitat amb l’objecte de poder investigar aquestes suposades irregularitats i depurar responsabilitats tècniques i polítiques, si n’hi haguessin.

 

Abrera, 19 de maig de 2016

Resum Ple 31 de març de 2016

Ple esperpèntic el d’aquest dijous, amb moments de notable confusió per part
del govern i de, fins i tot, repetició de votacions. Tot plegat es va acabar a la
una de la matinada.

Per part d’Alternativa d’Abrera es va presentar una moció demanant la creació
d’un Fòrum o Consell Esportiu Municipal a més del reconeixement als
esportistes d’Abrera que hagin aconseguit èxits rellevants. Una moció similar ja
va ser presentada al 2009 de forma conjunta per Ad’A, CIU i ERC però en
aquell moment va ser rebutjada pel PSC. En aquesta ocasió, inexplicablement,
ha tornat a ser rebutjada tot i que CIU i ERC formen part actualment del govern
i tot i que ERC porta la proposta al seu programa electoral 2016...

A l’apartat de precs i preguntes, Alternativa d’Abrera es va interessar per l’estat
del gimnàs municipal (impracticable en horari extraescolar...), per la
manipulació dels mitjans de comunicació locals (atès que, per exemple, la web
municipal sembla un blog de l’Alcalde...), per la situació actual de les masies de
Sant Hilari i de Can Morral, i per la redacció del nou Pla Urbanístic Municipal o
per la nul·la participació permesa als grups de l’oposició en el procés de
l’elaboració dels pressupostos municipals, entre altres (es poden consultar tots
els precs en aquesta web).

Menció apart mereix el prec que van realitzar tant Ad’A com AeC al respecte
del Centre Integral de Mercaderies (CIM) que l’empresa CIMALSA vol instal·lar
als terrenys de Can Garrigosa entre Ca n’Amat i Abrera, una instal·lació a la
qual el Ple municipal va votar en contra al 2004 per considerar-la molt
agressiva i generadora de pocs llocs de treball. No obstant això, la posició de
l’Equip de Govern no és, segons l’alcalde, la d’oposar-se atès que han passat
molts anys des del 2004, una resposta inquietant alhora que molt perillosa pels
interessos municipals.

A banda de l’acció plenària d’Alternativa d’Abrera, al Ple es van aprovar
diverses i importants mocions relacionades amb l’ensenyament com ara la
moció conjunta de rebuig al tancament d’un aula de P3 al CEIP Platón Sartí o
la d’aprovació del nou reglament del Consell Escolar Municipal, un instrument
amb el qual esperem que aquest òrgan comenci a funcionar de veritat (porta
dos anys sense convocar-se...). També es va aprovar una moció relacionada
amb l’assetjament escolar per motius d’orientació sexual i una altra que Ad’A
porta al seu programa electoral des de 2003: l’elaboració del Projecte Educatiu
de Ciutat (PEC). S’ha trigat però al final sembla que s’aconseguirà posar en
marxa aquesta iniciativa.

Una altra moció que es va aprovar, presentada per C’s però molt esmenada,
demanava el pagament dels deutes que les diferents administracions de l’Estat
mantenen entre elles mateixes, especialment el de la Generalitat vers Abrera.
D’altra banda, es van tombar, amb la majoria del vots del govern, dues mocions
d’AeC relacionades una amb la llei de la transparència i una altra amb la
inclusió de clàusules socials als contractes públics.

El Ple va ser seguit per diversos veïns i veïnes que, a la darrera part de la
sessió, van formular queixes diverses a l’Equip de Govern per qüestions que no
s’acaben de solucionar i, fins i tot, van arribar a demanar la dimissió del
Director de l’Institut Voltrera.

PREC PROJECTE DE CENTRAL INTEGRAL DE MERCADERIES (CIM)

PREC Masia de Can Morral

PREC Masia de Sant Hilari

PREC Us Gimans Municipal

PREC Utilització Mitjans de Comuniació

PREC Processos Judicials Ajuntament Abrera

PREC Revisió POUM

DISCURS PRESSUPOSTOS 2016 I VALORACIÓ

Per ser els seus primers pressupostos, Sr. Alcalde i regidors de l’Equip de Govern, cal dir que esperàvem una altra cosa i especialment esperàvem que fessin possible més participació, i no només dels grups municipals, sinó dels veïns i veïnes d’Abrera. Així és com les coses surten millor, fent uns pressupostos realment participatius, no nomes de paraules, sinó de fets.

A nivell formal:

 

- L’Audiència Pública de Pressupostos no ha estat cap èxit de participació perquè, entre d’altres coses, vostès no han fet res per millorar un format participatiu que, com sempre els hi hem dit, no funciona. Vostè Sr. Alcalde, te la responsabilitat de fer alguna cosa més, quelcom diferent al que s’ha fet fins ara. I Si es així, estarem disposats a treballar per intentar trobar una solució a la manca de participació.

 

- Esperàvem, també, com sempre els hi recordem, que els pressupost es fes arribar als regidors i regidores a l’octubre, que és quan toca per Llei. Aquet any han trigat una mica més... Han passat dels dos, als tres mesos de retard...

 

- I al respecte de la participació dels grups de l’Oposició, fa dos mesos que vam enviar per mail les nostres prioritats pressupostàries als tres portaveus dels grups que conformen l’Equip de Govern, alhora que els emplaçàvem a una reunió per participar en l’elaboració d’aquests Pressupostos i mirar de consensuar aquestes prioritats. Ara, a la Comissió Informativa d’aquest Ple, és a dir, DOS MESOS DESPRÉS, amb tot fet i amb poques possibilitats de canviar res, se’ns convida a parlar del Pressupost. Ara ja no toca i, per cert, almenys, per respecte, podrien contestar els correus. (després diran que votem a tot que no)

 

- I finalment, cal parlar de l’excepcionalitat d’aquest pressupost, el primer després d’aprovar al novembre el Pla Econòmic Financer al què ens va abocar la mala gestió del govern anterior. Ateses les limitacions que previsiblement havia de patir aquest pressupost, hauria estat convenient convocar, per exemple, una Junta de Portaveus, per consensuar com abordar aquest Pressupost en certa manera “intervingut”. D’aquí la sorpresa del nostre grup al veure el que ens han presentat.

 

A nivell de contingut:

 

- Si ens fixéssim només en els números que ens han presentat podríem dir que, a nivell general, respecte a l’any 2015, tot i que el pressupost s’incrementa en un milió d’euros (de 13,2 M a 14,2 M):

 

- Augmenta lleugerament la despesa per habitant (De 1096 a 1177 €/h).

 

- Baixa la inversió per habitant (de 128 a 111 €/h) i l’esforç inversor que fa l’Ajuntament (del 11,7 al 9,48 %).

 

- Baixa l’esforç subvencionar de l’Ajuntament (del 5’2 al 5,04%).

 

- I tot això, en un context d’augment de la càrrega impositiva per habitant, que passa dels 821 al 860 €/h.

 

- Però independentment d’aquestes dades generals, el primer que hem de dir, alt i clar, és que aquest pressupost és, un gran engany a la ciutadania doncs dels 14,2 M que diuen que destinaran a la ciutadania, només en podran gastar 11,7 M:

 

- Com dèiem, ara fa un parell de mesos, al Ple de novembre, a proposta de vostès mateixos, es va aprovar un Pla Econòmic i Financer derivat de la mala gestió que es va fer del Pressupost 2013. Des d’Ad’A ja els hi vam avisar (i ho hem publicat) del fet que si no s’executaven els pressupostos en la seva totalitat (o gaire bé) les noves normatives estatals ens podrien limitar la despesa tot i no tenir deutes amb els bancs i tenir 10 M d’euros de romanent a la guardiola de l’Ajuntament.

 

- Però no ens van fer cas i al final, s’han vist obligats a aprovar un Pla Econòmic Financer que estableix un límit màxim de despesa pel 2016 de 11,7 milions de euros. Quina paradoxa no? Per això volien tindre un “coixí”?

 

- Però, tot i això, tot i aquest Pla es va aprovar amb els seus vots, vostès, sorprenentment, es contradiuen, no fan cas a aquest acord de Ple i ens presenten un pressupost de 14,2 milions d’euros, és a dir, 2,5 milions d’euros per sobre del màxim que poden gastar fins a final d’any.

 

- És a dir, vostès ja saben que a final d’any 2’5 M milions d’aquest pressupost que presenten avui no podran ser executats. D’AIXÒ ES DIU VENDRE FUM (i si ho pressentissin en les dates que acostumen, al desembre, encara colaria per allò del FUM FUM FUM que diu la cançó), però no, aquest pressupost no ha estat un regal de nadal i d’això se’n diu intentar enganyar a la ciutadania.

 

- No obstant, els últims anys només s’ha vingut executant el 75 % del pressupostat. És a dir, alguns de vostès ja hi comptem amb que, al final, segurament es complirà amb el Pla Econòmic Financer doncs estan acostumats a no complir amb els seus pressupostos.

 

- Tanmateix, només fent números ja es pot veure el següent:

 

- Si sumem la despesa en personal (5,5 M) i la despesa en béns i serveis (6,7 M), dos capítols que ja estan ajustats, ens anem als 12,2 milions d’euros, mig milió d’euros per sobre del màxim. Es que no pensen doncs subvencionar res, ni fer cap inversió?. Essent generosos podríem pensar que:

 

- La partida de personal pot acabar essent menys diners, però resulta que aquest any els treballadors han recuperat cert poder adquisitiu i que, al 2014 (les últimes dades reals que tenim) ja vam gastar gairebé 5 M d’euros.

 

- I respecte a les partides destinades a béns i serveis, tenint en compte les paraules de l’Alcalde a la seva memòria i l’augment de la despesa en, per exemple, el manteniment de la nova escola, doncs no sembla viable que a final d’any aquest capítol pugui veure’s gaire rebaixat.

 

- De la possible rebaixa que es pugui fer en aquest capítol pot dependre la capacitat per fer front a la despesa d’altres capítols, especialment, el de subvencions. Així doncs, es poden veure afectades les entitats i associacions del municipi?

 

- I al respecte de les inversions, segons els seus números pretenen gastar-se 1,3 M d’€, uns diners que es situen totalment fora del que permet el nostre Pla Econòmic i Financer. Potser pensen finançar totes les inversions proposades amb subvencions atès que les subvencions finalistes queden excloses d’aquest límit de despesa reflectit en el Pla Econòmic Financer que ens hem hagut de posar. Però habitualment, les subvencions de l’Administració no arriben ni al M d’€. De fet, aquest any vostès només han pressupostat uns ingressos en concepte de subvencions de aproximadament 800.000 €. Llavors falten 500.000 €.

 

Com ho pensen fer doncs?:

 

-Pot ser, pensen declarar totes les inversions com Financerament Sostenibles, és a dir, com aquells projectes d’inversió en serveis bàsics reconeguts per l’Estat que es financen amb romanent de tresoreria:

 

-El problema és que vostès ni tant sols ens han fet arribar els projectes de cada inversió i, essent clars, dubtem molt de que un projecte com el de la Piscina d’Estiu, que per cert, està afectada per un ARE, pugui ser inclosa en aquesta categoria.

 

- A més, fer ús del romanent implicaria disposar el més aviat possible de la liquidació de l’exercici 2015, que s’ha de presentar al març però que vostès sempre acaben presentant molt més tard.

 

- El cas és que, una de dues, si vostès pensen que no gastaran gran part del que avui pressuposten doncs estan enganyant a la ciutadania i si al final gasten el que proposen estaran incomplint el seu propi Pla Econòmic Financer. En aquest cas, l’Estat, podria intervenir els nostres comptes i ens podria imposar sancions com ara deixar-nos sense subvencions o, el que és pitjor, sense els 2 M d’€ que cada any ens arriben en forma de participació en els tributs de l’Estat. Juguen amb foc.

 

- O dit de forma més clara: el Pla Econòmic Financer s’ha d’entendre com d’obligat compliment.

 

- Per tot això, els hi demanem que retirin aquests pressupostos i iniciïn una ronda de contactes amb els grups municipals per trobar una solució al problema en el que l’anterior Equip de Govern, al que molts de vostès pertanyien, ens ha ficat. Posteriorment es deuria convocar a la ciutadania per donar-li les explicacions oportunes.

 

- És un nou mandat, els hi demanem que comencem a fer les coses millor i que entre tots pensem les solucions i ho tirem endavant de la millor forma possible. Com ho faríem nosaltres

 

- Però no els hi direm que ho retirin i prou, aprofitarem per explicar la nostra visió de com es podrien refer aquests pressupostos “de circumstàncies”.

 

- En primer lloc, si sumem les DESPESES REALS QUE CONEIXEM DE 2014 dels capítols I i II i tenint en compte la pujada dels salaris dels treballadors de l’Ajuntament, ens anem als 11,2 M d’€. Això deixa un marge estret de 500.000 € fins arribar al límit de despesa marcat pel Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament (11,7 milions), uns recursos que han d’anar integrament al capítol de subvencions doncs ja al 2014 fou de 538.510 €.

 

- En aquest sentit, pensem que atès que els ingressos no són el problema d’aquest Ajuntament, proposem un augment considerable de les partides destinades a plans ocupacionals sempre que aquest no computin en la Regla de la Despesa, un tema aquest massa tècnic que caldria estudiar.

 

- [fins als 500.000 €, el doble del pressupostat actualment]

 

- I ja al capítol II de béns i serveis es poden fer tota una sèrie

d’ajustos de cara a equilibrar la despesa, en funció de la realitat del 2014. A nivell concret proposem:

 

-Capítol II (Béns i Serveis):

 

-Cultura:

 

- Ens agrada les noves partides destinades a acció cultural i a l’Arxiu Municipal. Esperem que es destini a preservar i divulgar el nostre patrimoni i es pugui materialitzar un Pla de Conservació del nostre patrimoni.

 

- Ara bé, ens faltaria un augment significatiu per la Biblioteca orientat a augmentar el seu horari d’obertura o ampliar el seu fons. Es podria fer si es modifiquessin partides com ara:

 

- Material d’oficina no inventariable, publicitat i propaganda, atencions protocol·làries i publicitat oficial.

 

- [Es podrien traspassar fins a 20.000 €. ]

 

-Esports:

 

- Hem trobat a faltar una partida concreta destinada a estudiar l’ampliació del Pavelló Municipal, una infraestructura saturada que, com ja vam explicar en anteriors ocasions al Ple, entraria en conflicte amb les obsoletes piscines d’estiu. Es podria extreure de les partides destinades a estudis i assistència tècnica que aquest any s’incrementa en 100.000 €.

 

-Salut i benestar social:

 

- En aquest punt, no entenen com, després d’anunciar durant dos anys la finalització dels treballs, encara no disposem del Diagnòstic Social d’Abrera (o al menys no se’ns a fet arribar a nosaltres). Sense aquesta eina és complicat orientar la despesa tot i que valorem que certes partides com, Ajuts a les Famílies o Acció Social, hagin pujat.

 

-Cohesió territorial:

 

- En aquest punt cal incidir en els 196.000 € que es volen destinar a redactar el nou POUM. Aquest és un projecte en el qual ja s’ha invertit molts recursos però que havia quedat aturat no sabem ben bé per quin motiu.

 

- Potser ara, amb un panorama pressupostari complicat, no seria el moment de reprendre aquest projecte en la seva totalitat i sí que es podria mirar de fer-ho per fases amb una partida inicial més baixa alliberant així recursos per d’altres partides.

 

-Medi Ambient:

 

- En Medi Ambient, per Ad’A és fonamental incrementar les partides destinades al manteniment de zones forestals així com parcs i jardins, especialment dels barris. Tot d’una, creiem que es podrien traspassar fons del previst per la redacció del POUM.

 

- [Fins a 50.000 €]

 

-Educació:

 

- Ens ha sorprès no veure reflectit al Pressupost cap partida destinada al Pla Educatiu de Ciutat, el qual, per cert, havia de passar per aquest Ple. En aquest sentit, creiem que cal destinar una quantitat per iniciar el seu desenvolupament.

 

- [Al voltant dels 20.000 € la qual es podria traspassar també de la partida destinada a la revisió del POUM. ]

 

-Joventut:

 

- En aquest punt hem trobat a faltar una partida destinada al Pla de Joventut, separada del que és la partida de funcionament de la regidoria. El volum de la partida no es podria determinar sense disposar encara del propi Pla que està en fase d’elaboració. Es podria deixar oberta.

 

- També trobem a faltar una partida destinada a elaborar el Projecte Educatiu del Casal de Joves.

 

- [A aquesta partida es podrien destinar uns 10.000 € que es traspassarien des de la partida de revisió del POUM.]

 

- Participació Ciutadana i Cooperació: partidas para barrios

 

- En aquest punt, nosaltres sempre hem apostat per la creació d’una Coordinadora d’Entitats i partides concretes per barris, destinades a projectes veïnals que haurien de comptar amb un pressupost propi que es podrien extreure de la partida d’estudis i assistència tècnica.

 

- [L’hauríem dotat amb, almenys, 10.000 € ]

 

- A la vegada, creiem que cal apostar més per les noves tecnologies per facilitar la participació.

 

- En aquest sentit, sembla adient traspassar almenys 50.000 € de la mateixa partida.

 

- També cal fer una nota, com sempre fem, al respecte del que es destina a Cooperació i Solidaritat. Aquest any, tot i que les bases parlen del 0,7%, només dediquem el 0,23 % del pressupost. Cal fer un esforç i pujar aquestes partides en la mesura de les possibilitats.

 

- Eficiència, Proximitat i Seguretat Ciutadana:

 

- Aquí cal assenyalar, de nou, la necessitat de disposar d’una Auditoria Econòmica i de Gestió. Amb aquesta eina estaríem en disposició de saber quines àrees del nostre Ajuntament son més eficients i quines cal reforçar, etc. o [Hi dedicaríem un pressupost inicial de 50.000 € de la partida d’estudis i assistència tècnica.]

 

- Alhora, ens ha sorprès no trobar pressupostat el Pla de Comunicació que està en fase d’elaboració i que costarà al voltant de 50.000 €. ¿Entenem que entraria al pressupost de l’any en curs o és que ja està inclòs en alguna partida que nosaltres desconeixem?

 

- També creiem que s’hauria de prioritzar la millora de les condicions laborals de la plantilla (realitzant, entre altres, una valoració dels llocs de treball...) per davant d’augmentar les dotacions de les partides destinades a assistència tècnica. Si els nostre personal treballés en millors condicions potser no faria falta buscar tècnics fora.

 

- I tampoc hem vist cap partida destinada a valorar la instal·lació de càmeres de vigilància o control del trànsit.

 

-Economia Local:

 

- En aquest punt, cal destacar la creació d’una partida pel Pacte Local per l’Ocupació, fet que considerem positiu. No obstant, creiem que si es dotes amb més recursos ens podria servir, per exemple, tirar endavant projectes d’emprenedoria, etc.

 

- [Proposaríem almenys una dotació de 50.000 €]

 

- Capítol IV (subvencions municipals):

 

- Al respecte de les subvencions, com ja hem assenyalat al principi de la nostra intervenció, no hem trobat cap fórmula per finançar-les sense incomplir el Pla Econòmic Financer si no és deixant de donar certs serveis a la ciutadania. En aquest sentit, ens agradaria saber com ho pensen fer.

 

- Alhora, esperem que aquest any, finalment, com diuen les bases d’aquest pressupost, es redacti l’Ordenança de Subvencions. Ja fa almenys 10 anys que ho venen dient en cada pressupost i al final no es fa.

 

- Després, ens agradaria saber si aquest any la subvenció dels llibres de text estarà orientada només a primària i secundària o es farà extensiva, entre d’altres, al Batxillerat. Tanmateix, cal dir que des d’Ad’A entenem que s’han de buscar fórmules per abaratir el cost dels llibres de text. I ja de pas buscar una solució al sobrepès que tenir que suporta el alumnes.

 

- També, en educació, ens ha sorprès la no dotació de les partides destinades a inventariables de les AMPA’s.

 

- Capítol VI (inversions):

 

- Al respecte de les inversions proposades per l’Equip de Govern hem de dir que valorem positivament que s’hagin pres en consideració algunes de les inversions que ja proposàvem des d’Alternativa d’Abrera en anys anteriors, com especialment, les destinades als parcs infantils dels diferents barris i a pavimentació de la via urbana com ara la recta de Ca n’Amat, una actuació que ja havíem sol·licitat amb anterioritat.

 

- No obstant, sembla evident que només es podran abordar aquelles inversions que comptin amb subvencions finalistes o aquelles que es puguin considerar financerament sostenibles i es puguin finançar amb romanent:

 

- En aquest sentit, sense disposar del llistat de subvencions finalistes no podem entrar a valorar les partides que es podrien cobrir per aquesta via. Així doncs, els hi agrairíem que ens fessin cinc cèntims del tema.

 

- Però sí que es pot establir aproximadament quines podrien entrar a formar part de les inversions anomenades sostenibles i que haurien de posposar-se al març fins a disposar de la liquidació i poder accedir al romanent:

 

- És el cas d’allò plantejat pel PAES (partida la qual, per Ad’A, hauria d’augmentar-se considerablement o [dels 20.000 actuals fins als 40.000 o 50.000 € ]

 

- Però també per parcs i jardins, via pública, serveis urbans, medi ambient, protecció del patrimoni cultural, enllumenat o clavegueram, entre altres serveis bàsics. Inclouríem aquí aquelles inversions destinades a rehabilitar edificis municipals patrimonials com ara el Casal de Can Vilalba o l’Hotel d’Entitats.

 

- A grosso modo, segons els que ens han presentat, estaríem parlant d’aproximadament uns 800.000 € que deurien esperar a la liquidació del 2015 (aproximadament al març) i que no computarien per la Regla de la Despesa contemplada al Pla Econòmic.

 

- A la vegada, afegiríem al llistat d’inversions Econòmicament Sostenibles, (prèvia valoració) algunes que creiem prioritàries i que no apareixen, com ara: o La rehabilitació del Casal de Can Vilalba.

 

- Un nou accés o l’asfaltat de l’actual al pàrquing del Camp de Futbol Municipal.

 

- L’adequació d’aquells espais al voltant de l’Escola Nova que no estiguin contemplats en el projecte de la Generalitat.

 

- La connexió de la Ronda de Sant Jordi amb el Carrer Ter a Ca n’Amat. o Entre d’altres...

 

- Respecte a Radio Abrera: es contemplen 9.000 € per traslladar, temporalment, l’emissora a un altre emplaçament com és l’Hotel d’Entitats. En aquest sentit, creiem que:

 

- Si es trasllada Radio Abrera s’ha de fer a un lloc adient i definitiu per evitar malbaratament de recursos públics.

 

- Entenem que ni la seu de Serveis Socials, ni l’Hotel d’Entitats (el qual necessita una rehabilitació amb profunditat) són emplaçaments idonis alhora que, aquest últim, segons vostès mateixos, no serà definitiu. Per tot això, creiem que un emplaçament com el Centre Polivalent seria el lloc ideal per ubicar definitivament Radio Abrera. Crearia sinèrgies i dinàmiques molt positives tant amb l’Escola de Música com amb el Casal de Joves i, així, no es perdrien 9.000 €.

 

- Aquest és un tema que ja vam proposar al Ple de setembre que no va ser acceptat per aquest Equip de Govern. o I respecte a la piscina d’estiu a la que es volen destinar 300.000 euros:

 

- Està clar que ja fa molts anys que aquesta instal·lació necessita actuacions urgents però vostès han esperat fins al moment en què aquestes actuacions no es podien emprendre.

 

- A més, l’espai on està ubicada la piscina està afectat per un ARE (Àrea Residencial Estratègica) que actualment està en vigor.

 

- Llavors, o s’anul·la l’acord de Ple que inclou aquest espai a l’ARE o es busca un espai adient on traslladar la piscina, com ja els hi vam aconsellar en el primer Ple ordinari d’aquesta mandat atès que una possible ampliació del pavelló entraria en conflicte amb aquesta instal·lació. Però, és clar, en aquell moment, fa 4 mesos, la piscina, segons vostès, no estava tan malament i ara resulta que, com Ad’A va denunciar en el seu moment, necessita una rehabilitació complerta, integral. (piscines, vestidors, gespa...)

 

- Des d’Ad’A entenem que una bona zona per la piscina d’estiu, si hi ha espai suficient i els serveis tècnics ho considerant viable, serien els espais annexos al Centre Aquàtic Municipal, així tota la zona d’aigües quedaria integrada en un mateix espai. Si hem de gastar tants diners, fem-ho bé.

 

- En tot cas, és molt probable que aquesta inversió pogués no ser considerada sostenible per la administració del Estat i per tant tampoc podríem gastar els diners que proposen. ¿O es que tenen previst treure-les d’altres partides ja prou ajustades (com personal o serveis a la ciutadania)?. Creiem que és una inversió que cal repensar-la per trobar la millor solució. - Aquestes són doncs algunes de les nostres propostes, tenim més però ateses les limitacions que tenim actualment, imposades pel Pla Economic Financer, cal seure, prioritzar-les i valorar quines són viables .

 

- Nosaltres, entenem que cal refer gairebé tot el pressupost i estem disposats a seure i mirar com aconseguir-ho. Segons les dades de que disposem i que hem explicat, els condicionants són molts. - Si no és planteja així, els hi haurem de votar en contra, per responsabilitat i per coherència amb allò que aquest Ple va aprova al mes de novembre.

 

Alternativa d’Abrera

 

28 de gener de 2016

 

VALORACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL D’ABRERA PER L’ANY 2016

 

Alternativa d'Abrera ha votat en contra del Pressupost Municipal 2016 en  considerar que, amb les dades econòmiques que disposem actualment, no és  un pressupost viable al no complir amb el Pla Econòmic Financer aprovat per  l'Ajuntament en el 2015. Per tant és un engany a la ciutadania.

 

Un pla que és conseqüència de la mala gestió en l'execució dels pressupostos  2013­2014 i ens limita el sostre de despesa per aquest any a 11,7 M € en lloc  dels 14,2 M € que contempla el pressupost del 2016. El que és el mateix, una  diferència de 2,5 M €. 

 

A més són uns pressupostos que no s'ha elaborat de forma realment  participativa i, conseqüentment, les previsions de despesa que contempla no  responen, ni a les propostes amb les quals Alternativa d'Abrera es va presentar  a les eleccions municipals de 2015, ni a les prioritats i necessitats reals dels  veïns i veïnes d'Abrera.

 

Discurs Pressupostos 2016

RESUM DE PLE DE DATA 251115

Ple molt divers el d’aquest dimecres, marcat especialment per l’aprovació d’un crèdit extraordinari destinat a mantenir operativa la fundació FIL, una entitat de gran valor social depenent dels ajuntaments d’Abrera, Olesa, Esparreguera, Collbató i Sant Esteve, que està desenvolupant una gran tasca amb persones en risc d’exclusió social.

A destacar també el pla econòmic financer al que, finalment, ha hagut d’acollirse l’actual Equip de Govern per la mala gestió del pressupost 2013 feta pel PSC, CIU i ICV, una gestió que, tal i com ja va avisar Ad’A ara fa un any, ens portarà a retallades importants tant en el pressupost en curs com en el del 2016. Al final, el temps ens dona la raó...

Ja a l’apartat de mocions ens va sorprendre la proposta de l’Equip de Govern per subministrar energia verda als equipaments municipals. Ara fa 11 anys Ad’A va proposar el mateix i el PSC ho va rebutjar així que cal valorar el canvi de posicionament.

També cal agrair a UGT i a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca la presentació de dues mocions al respecte de, els primers, una llei que doni garanties socials als parats majors de 55 anys, i els segons, una llei per desenvolupar el dret a un habitatge digne. Ad’A va donar suport a ambdues propostes.

Finalment, altres grups van presentar dues mocions, la primera relacionada amb les beques menjador de la Generalitat i la segona, relacionada amb el traspàs dels fons municipals a bancs ètics. Les propostes, amb esmenes, van ser aprovades.

I a l’apartat de precs, Alternativa d’Abrera va presentar uns quants, tots de caire municipal:

- Situació actual de l’Arxiu Municipal (encara no adaptat a Llei).

- Escullera del Torrent Gran d’Abrera (que s’ha esfondrat).

- Talús de travesses de l’avinguda Generalitat cap al Rebato (que està a punt de caure).

- Partides destinades a entitats i associacions als Pressupostos.

- Perillositat de la parada de bus de Can Torres.

- Problemes al Camp de Futbol Municipal.

- Problemes a la recta de Ca n’Amat per l’accés de camions a Mercadona.

- Aparcaments no autoritzats a les places de discapacitats d’Abrera.

- Incidències en la recollida d’escombreries a Les Carpes.

PREC Acces Centre Logistic Mercadona

PREC Arxius Municipals II

PREC Escullera del Torrent Gran

PREC Parada Bus Banderes

PREC Partides per compra ben inventariables

PREC Problemes camp de futbol

PREC Talus de travesses de fusta a l'Avinguda Genetalitat

RESUM DE PLE DE DATA 240915

Primer Ple del mandat 2015-2019 i primer Ple ordinari (sis mesos després del darrer Ple ordinari de març de 2015) en el què poder fer precs, preguntes i propostes al nou Govern Municipal.

En aquest sentit, el primer punt de l’ordre del dia que va propiciar l’inici de les discrepàncies, passats els tradicionals 100 dies de gràcia, entre Alternativa d’Abrera (Ad’A) i el nou govern municipal va ser la liquidació dels comptes de l’any 2014. Com a dada rellevant cal dir que aquests compten es presenten amb un superàvit de 2,8 milions d’€ el qual passa a formar part d’un romanent de tresoreria (la guardiola de l’Ajuntament) que ja compta amb 10,7 milions d’€. Ad’A, com no podria ser d’una altra manera, va criticar durament el fet que l’Ajuntament, en plena crisi, tanqui l’any amb superàvit atès que amb 2,8 milions d’€ es pot ajudar a moltes famílies o es poden rehabilitar molts carrers del poble, entre altres. Per Ad’A, aquest superàvit i aquest romanent són exemples clars de la incompetència i mala gestió dels governs socialistes a Abrera.

Podeu consultar la intervenció del nostre regidor a la web www.ada.cat.

Un altre punt remarcable del Ple va ser la presentació, de forma conjunta entre els grups municipals al Govern així com Ad’A i Abrera en Comú, d’una moció en defensa dels refugiats i refugiades de guerra. Amb aquesta moció l’Ajuntament s’adhereix a la Xarxa de Pobles i Ciutats Refugi així com es compromet a establir mecanismes per ajudar als refugiats.

Ja a l’apartat de precs i preguntes, Alternativa d’Abrera va presentar fins a 13 precs (que trobareu detallats a la nostra web) interessant-nos pel desenvolupament de la Festa Major Jove, pel manteniment i la gestió dels nostres cementeris, per l’estat dels embornals (abans de que comenci l’època de plujes...) o per les actuacions en matèria de control de mosquits, rates i paneroles que s’han fet a l’estiu, entre altres. També vam demanar que s’estudiés l’ampliació de l’edifici de l’Ajuntament (per ubicar més i millors serveis), el trasllat de Radio Abrera al Centre Polivalent (per dinamitzar l’espai) i la reubicació de les Piscines Municipals d’Estiu (obsoletes i afectades per un pla urbanístic de la Generalitat) de cara a possibilitar també l’ampliació (si es considera la millor opció) del Pavelló d’Esports. També vam demanar, novament, una revisió de les taxes municipals orientada a diferenciar entre empadronats i no empadronats atès que a algunes instal·lacions municipals es saturen degut a l’ús que en fan veïns i veïnes de pobles propers. Finalment, vam demanar que es convoqués, amb caràcter urgent, el Consell Escolar Municipal, amb motiu de l’inici del curs, dels barracons a l’Institut i de les obres tant a l’Escola Abrera, com a la nova escola bressol.

 

PREC Ampliació de l'edifici de l'Ajuntament

PREC Control i eliminació de plagues

PREC Convocatoria de la Comissió Consultiva de Radio Abrera

PREC Convocatoria del Consell Escolar Municipal

PREC Deslocalització de Radio Abrera

PREC Deslocalització piscines d'estiu ampliació pavello

PREC Manteniment Embornals

PREC Manteniment i gestió dels Cementiris Municipals

PREC Passera o pont urba sobre el riu

PREC Prego de Festa Major

PREC Robatoris a Abrera

PREC Taxes per Empadronats i no Empadronats